Maskingatan 14, 231 66 Trelleborg
Tel. 0410-464 40

Projektering

Kompetens för att genomföra projekt, allt från förstudier och planering till design, konstruktion, projektering och projektledning.

El

Vi hjälper dig med allt från belysning och kraftuttag till armaturer och avancerade styr- och energisparprogram.

Larm

Larm- och brandinstallationer för villor och större fastigheter, industrier, skolor och företag. Kameraövervakning för hem och företag.

KNX

KNX, Konnex, är en ISO-standard för så kallade intelligenta fastigheter.

Data

Nätverk. Allt för att dina datorsystem ska kommunicera. Från projektering och installation till support och uppdatering.

Tele

TV-installationer, säkerhetsanpassade passagesystem.

EA Installationer AB CVR: 5563637106 | Maskingatan 14 – 231 66 Trelleborg | Telefon: 0410-464 40 | Mail: info@eainstallationer.se​