--> -->

​Projekt och referenser

Här kan ni läsa om våra pågående projekt samt om våra referenser.

​Tre Mek, Trelleborg

Nybyggd industrilokal där vi ansvarat för projektering och installation av bland annat el, belysning, larm samt KNX

Greenhouse, Augustenborg, Malmö (MKB)

Hyreslägenheter samt förskola i ett innovativt spjutspetsprojekt med odlingslägenheter och högsta

miljöprestanda. Bland annat täcks 320 kvadratmeter av en solcellsanläggning som producerar el till

hyresgästerna som var och en kan läsa av, kontrollera och styra sin energiförbrukning.

Detta är ett partnerskapsprojekt där vi varit delaktig steg för steg i processen och har bland annat skrivit systemhandlingar och färdigställt projekteringen.

​E.ON Thinking energy, Malmö

Flerfamiljshus med vindkraftverk och solceller på taket, värmepumpar, pool i trädgården och elcykel vid dörren. Projektet kallas framtidens hållbara boende. Till huset hör också ett tekniktorn med mätinstrument som visar energianvändningen med de olika lösningarna. Den boende kan dag för dag välja vilken värmekälla som ska användas i lägenheten.

Vi har arbetat med projektering och komplexa installationer av KNX, styr- och reglerteknik, brand- och inbrottslarm.

​Idrottsanläggningar

Vi utförde installationerna av belysning, kraft och nytt entrésystem vid bygget av ny läktare på

Vångavallen i Trelleborg, som du kan se ovan. Vi utförde även samtliga elinstallationer i nybyggda Skurups Sparbank Arena.

​Jägersro Trav & Galopp, Malmö

Sydsveriges hästsportcentrum. Vi har serviceavtal som omfattar all kraft, bland annat kameraövervakning, passagesystem och belysning.

Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Projektering och installation av all el samt larm, KNX och effektiv belysning med närvarostyrning.

Koggen 2, kontorshus, Malmö (NCC)

Kontorshuset har vunnit miljöpris som den högst miljöklassade kontorsbyggnaden i Norden enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM. Byggnaden består av 8 000 kvadratmeter kontorsyta och har en energiförbrukning som motsvarar nästan hälften av kraven i Boverkets byggregler. Vi utförde projektering av brand-, inbrottslarm, passagesystem samt installation av styr- och reglersystem. I fokus stod lågenergi- och led-teknik.

Tieto Enator

IT-jättens nya huvudkontor har som sig bör ett toppmodernt nätverk och larmsystem som vi hade nöjet att utforma till dem.

Dessutom såg vi till att belysningen både är effektiv och energisnål.

Vångavallen

​Vi gjorde installationerna på Vångavallen, Trelleborgs idrottsplats nya läktare.

Belysning, kraft och nytt entrésystem.

​Ljungenskolan

När skolan byggdes om och moderniserades från grunden fick vi förtroendet att stå för el, tele och data.

Bland annat konstruerade och installerade vi avancerade styrsystem för belysning, ventilation och värme.

​EA Installationer AB | Maskingatan 14 - 231 66 Trelleborg | Telefon: 0410-464 40 | Mail: info@eainstallationer.se